Hướng dẫn tạo ví Pi Network

1. Đầu tiên, vào app Pi Network

bấm vào dấu ba vạch, chọn vào Pi Browser như ảnh:

2. Tại đây, bấm SIGN IN TO PI BROWSER

để đăng nhập vào Pi Browser (nếu chưa tải app thì sẽ chuyển đến Store để tải app này)

3. Tải app Pi Browser

về mở lên màn hình hiện WELCOME TO PI BROWSER thì:

C1: Quay lại app Pi Network, Bấm 3 vạch chọn Pi Browser để đồng bộ tài khoản sang. (Không thành công thì chuyển sang C2) C2: Mở app Pi Browser và thay địa chỉ: pi://welcome.pi thành https://wallet.pi sau đó bấm Translation loading … và tiến hành đăng nhập bằng sđt hoặc FB mà bạn đã đăng ký tài khoản Pi.

4. Sau khi đăng nhập thành công bấm wallet.pi để tạo Ví.

Chưa có Ví thì bấm “TẠO VÍ” Nếu đã có Ví thì chọn “Bạn đã tạo một ví?”:

5. Lưu 24 từ Tiếng Anh mà bạn được nhận.

Mã này dùng để truy cập vào Ví của bạn.

Bạn có thể sử dụng TOUCH ID hoặc FACE ID cho thuận tiện:

Done. Tạo ví thành công.

Xem thêm: Phòng họp phi tập trung đầu tiên trên thế giới. Room-House.com

Room-House.com SkyPirl Pirl Pirlchat Pirltube Rumhaus

Last updated