Room-House có thể tạo các cuộc họp kéo dài 24/7 và 365 ngày một năm.

Ưu điểm của Room-House, bạn có thể thoải mái duy trì cuộc họp kéo dài 365 ngày trong năm thậm chí là vĩnh viễn. Rất thích hợp cho các doanh nghiệp.

Đối với tài khoản Zoom cơ bản miễn phí (Zoom Basic), người dùng được phép trò chuyện video 1 kèm 1 không giới hạn thời gian. Tuy nhiên, Zoom Basic giới hạn thời gian chỉ 40 phút cho mỗi lần họp nhóm/1 lần đăng nhập. Đối với tài khoản Zoom trả phí, trước đây Zoom cung cấp thời gian họp nhóm là 24h/1 lần đăng nhập. Nhưng hiện tại, Zoom đã cập nhật thời gian họp và có một vài thay đổi nhỏ. Cụ thể, thời lượng họp nhóm gói trả phí được tăng lên 30 giờ/lần đăng nhập, mở rộng thời gian họp nhóm, cộng tác “không giới hạn” cho các đơn vị, tổ chức. Với thời lượng lên đến 30h/1 lần đăng nhập/1 cuộc họp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể thoải mái tổ chức họp trực tuyến, thoải mái cộng tác mà không lo bị giới hạn thời gian. sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc họp.

Room-House.com SkyPirl Pirl Rumhaus

Last updated