Tại sao Pi Network có thể trở thành sự tồn tại tích cực nhất của tiền điện tử thông minh di động?

Vì nó sắp sửa mở Mainnet nên tôi không thể ngăn mình quá phấn khích về Mạng Pi. Đây là những lý do:

  1. Nó có nhiều người dùng nhất trong số các loại tiền điện tử trên thế giới (khoảng 40 triệu).

  2. Nó có người dùng ở hơn 230 quốc gia trên thế giới, nhiều nhất trong số các loại tiền điện tử.

  3. Đây là mạng tiền điện tử đầu tiên thực hiện KYC cho tất cả người dùng của mình.

  4. Đây là chuỗi khối Web 3 có nhiều Dapp nhất.

  5. Nó có tiền điện tử sẵn sàng nhất được tất cả các quốc gia trên thế giới chấp nhận.

  6. Nó có loại tiền điện tử đầu tiên có tiềm năng trở thành một loại tiền tệ siêu độc quyền sẽ được các chính phủ trên thế giới sử dụng.

  7. Nó có loại tiền điện tử đầu tiên có tiềm năng trở thành tiền của thế giới sẽ được sử dụng bởi tất cả mọi người trên thế giới.

  8. Đây sẽ là thị trường trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới.

  9. Nó có một đội ngũ với nền tảng Standford có khả năng, kinh nghiệm, bình tĩnh, vững vàng, chịu được áp lực khi làm việc hướng tới các mục tiêu vĩ đại mang tính cách mạng của nó.

Mạng Pi Tin tức Pi

Đọc thêm: Mạng xã hội phi tập trung Pirl

Room-House.com SkyPirl Pirl Pirlchat Pirltube Rumhaus

Last updated